Voorwaarden aanhanger verhuur

Aanhangers te huur

Algemene huurvoorwaarden aanhangers:

Wij hebben 3 aanhangers ter beschikking:

  • Open aanhanger met bakmaat 125×250 cm nr 11
  • Open aanhanger met bakmaat 154×300 cm nr 12
  • Gesloten aanhanger B130xL250xH145 nr 13

De aanhangers verhuren wij incl: 2 spanbanden, aanhangernet en disselslot

Borg: De borg €200,00 dient u contant vooraf te voldoen. De eventuele huurbetaling dient nadien per pin of contant voldaan te worden.

Legitimatie: De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig
Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs: De huurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een
geldig Nederlands Rijbewijs (B).

Verzekering: De auto van de huurder/die de huurder in het gebruik
heeft dient minimaal W.A. verzekerd te zijn.
Geladen materialen zijn niet mee verzekerd.

Lading: Aanhanger mag niet zwaarder worden beladen dan
aangegeven op kenteken (max. 750 kg) en wordt uitsluitend verhuurt
voor vervoer van bij DHZdump gekochte materialen. Het is verboden de
aanhanger te gebruiken voor het vervoer van zand, puin en groenafval.

Verantwoordelijkheid: De huurder heeft zelf de volledige
verantwoordelijkheid voor de te vervoeren lading.

Aan- en afkoppelen: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het aan en
afkoppelen van de aanhanger.

Schade en diefstal: De huurder dient schade en diefstal per omgaande
aan de verhuurder te melden en bij diefstal een proces verbaal van de
politie te kunnen overleggen.
Eigen risico schade aanhanger € 250,00 per gebeurtenis.

Boetes en verkeersovertredingen: Boetes en verkeersovertredingen
komen geheel voor verantwoording en rekening van de huurder.

Terugbrengen: De aanhanger dient door de huurder op de afgesproken
tijd schoon te worden teruggebracht. Wanneer dat niet het geval is,
wordt er €15,- in rekening gebracht. En worden er bij ontbrekende
onderdelen kosten in rekening gebracht. De spanbanden en het net
dienen opgerold teruggebracht te worden

Vergrendeling: De huurder is ten alle tijden verplicht de aanhangwagen
te vergrendelen achter de auto met bijgeleverd disselslot.