Voorwaarden aanhanger verhuur

Aanhangers te huur

Algemene huurvoorwaarden aanhangers:

Wij hebben 3 aanhangers ter beschikking:

  • Open aanhanger met bakmaat 125×250 cm nr 11
  • Open aanhanger met bakmaat 154×300 cm nr 12
  • Gesloten aanhanger B130xL250xH145 nr 13

Aanhanger verhuren wij inclusief:

  • 2 spanbanden (n.v.t. bij aanhanger NR13)
  • aanhangernet (n.v.t. bij aanhanger NR13)
  • disselslot + verloopstekker

Betaling + borg: Huurbetaling + borg €200,00 contant vooraf te voldoen.

Legitimatie: De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs: De huurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig (B-E) Nederlands rijbewijs.

Verzekering: De auto van de huurder/die de huurder in het gebruik heeft dient minimaal W.A. verzekerd te zijn. Geladen materialen zijn niet mee verzekerd.

Lading: Aanhanger mag niet zwaarder worden beladen dan 750 kg, en wordt uitsluitend verhuurt voor vervoer van DHZdump gekochte materialen. Het is verboden de aanhanger te gebruiken voor het vervoer van zand, puin en groenafval.

Verantwoordelijkheid: De huurder heeft zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de te vervoeren lading en het aansluiten van de aanhanger.

Schade en diefstal: De huurder dient schade en diefstal per omgaande aan de verhuurder te melden en bij diefstal een proces verbaal van de politie te kunnen overleggen. Eigen risico schade aanhanger €250,00 per gebeurtenis.

Boetes en verkeersovertredingen: Boetes en verkeersovertredingen komen geheel voor verantwoording en rekening van de huurder.

Gebruik: Gebruikt u de aanhanger voor andere doeleinden dan voor niet bij DHZdump gekochte materialen = €100,00

Vergrendeling: De huurder is ten alle tijden verplicht de aanhangwagen te vergrendelen achter de auto met bijgeleverd disselslot.

Terugbrengen: De aanhanger dient door de huurder op de afgesproken tijd schoon te worden teruggebracht. Wanneer dat niet het geval is, wordt er €15,- in rekening gebracht. Bij ontbrekende onderdelen brengen wij kosten in rekening.

De spanbanden, verloopstekker en sleutel dienen in het bakje teruggebracht te worden en het net graag opgerold in de aanhanger bak.